Anställda på Meyers varv i Finland och Tyskland vill ha mer idéutbyte

Personalrepresentanter för Industrifacket och fackförbundet Pro vid Åbovarvet samt tyska kamraterna på Meyers Werfs varv i Papenburg vill se mer dialog och samarbete mellan de förtroendevalda inom koncernen.

Både varven präglas av långa anor, en stark facklig tradition och hög organiseringsgrad. Varven kämpar ändå med liknande utmaningar. Det rör sig om tillgången på kunnig arbetskraft och utvecklingen av underleverantörskedjan.

Varven har ändå erfarenhet av att utveckla lösningar på problemen. Det är uttryckligen den här erfarenheten varvsarbetarna vill dela med varandra.

Industrifackets och Pros förtroendevalda på Meyer Turku, representanter för varvet i Papenburg och tyska fackförbundet IG Metall träffades i Åbo 10.2 för första gången för att utveckla samarbetet mellan personalgrupperna.