YTK är inte alltid den billigaste arbetslöshetskassan – Som medlem i ett fackförbund får du ett heltäckande skydd till ett rimligt pris

I synnerhet lågavlönade och deltidsanställda får sitt arbetslöshetsskydd billigare genom de fackliga arbetslöshetskassorna än genom Allmänna arbetslöshetskassan YTK. Det påpekar Jussi Kukkola som är organisationsexpert på Finlands fackföreningars centralorganisation FFC.

– I den offentliga debatten hör man ibland påståendet att Allmänna arbetslöshetskassan YTK är den allra billigaste arbetslöshetskassan för löntagarna. Påståendet stämmer inte, konstaterar Jussi Kukkola från fackcentralen FFC i ett blogginlägg (på finska).

SAK:n uusi järjestöasiantuntija Jussi Kukkola

Jussi Kukkola är organisationsexpert på FFC. FOTO PATRIK LINDSTRÖM

Kukkola betonar att det i synnerhet för arbetstagare som har låg lön eller jobbar deltid blir billigare att försäkra sig mot arbetslöshet genom de fackliga arbetslöshetskassorna än genom YTK.

YTK har en fast medlemsavgift på 92 euro om året. I de flesta arbetslöshetskassorna inom FFC är medlemsavgiften däremot en viss procent av lönen. Därför lönar det sig att räkna och jämföra, påpekar Jussi Kukkola.

Kukkola konstaterar att den genomsnittliga totalinkomsten för till exempel skolhandledare är omkring 2 100 euro i månaden, enligt Kommunarbetsgivarnas lönestatistik.

I JHL:s arbetslöshetskassa är medlemsavgiften i år 0,33 procent av lönen. För den genomsnittliga skolgångshandledaren innebär det en avgift på ungefär 83 euro om året eller mindre än sju euro i månaden.

Jämförelse av arbetslöshetskassornas medlemsavgifter 2020
I synnerhet för arbetstagare med låg lön eller deltidsjobb blir det billigare att höra till andra arbetslöshetskassor än YTK.

Också inom till exempel Akavafältet är arbetslöshetskassorna betydligt billigare än YTK, påpekar Jussi Kukkola. I Finland finns sammanlagt 24 arbetslöshetskassor för löntagare, och på Arbetslöshetskassornas samorganisation TYJ:s webbplats kan du jämföra medlemsavgifterna på olika inkomstnivåer. TYJ är en intressebevaknings- och utbildningsorganisation som representerar alla de finländska arbetslöshetskassorna.

YTK ger inte den service som fackförbunden ger

I sitt blogginlägg betonar Jussi Kukkola att Allmänna arbetslöshetskassan YTK inte är ett fackförbund. Därför bevakar YTK inte medlemmarnas intressen i arbetslivet eller ger den medlemsservice som fackförbunden ger. Fackförbunden förhandlar till exempel om kollektivavtal, och det gör inte YTK.

YTK har ändå grundat YTK-föreningen, som i sin marknadsföring uppger att den ger extra trygghet åt dem som hör till både YTK-kassan och YTK-föreningen. Till den här extra tryggheten hör bland annat en rättsskyddsförsäkring och anställningsrådgivning.

Maximibeloppet för ersättningen från rättsskyddsförsäkringen är 10 000 euro och självriskandelen som medlemmen måste betala är 15 procent. Anställningsrådgivningen gäller inte frågor som berör innehållet i kollektivavtalen, till exempel frågor om lönetabeller, minimilöner eller olika tillägg.

På YTK-föreningens webbplats står att ”Rådgivningen täcker de situationer som du kan föra fram i telefon utan att juristen sätter sig in i handlingar eller annat material. Om kostnader som uppstår för att sätt upp handlingar eller om andra åtgärder ska avtalas med den aktuella juristen skilt för sig.” (Direktcitat från YTK-föreningens webbplats, inklusive skrivfel.)

– Det skulle vara intressant att veta i hurdana situationer YTK-medlemmarna får hjälp med sina problem, konstaterar Jussi Kukkola i sitt blogginlägg.

”Kostar lika mycket som några kafébesök eller ölstop”

När du är medlem i både ett fackförbund och en arbetslöshetskassa blir medlemsavgiften naturligtvis högre än om du bara hör till YTK, konstaterar Jussi Kukkola från FFC. Men det skydd och de tjänster du får är betydligt mer omfattande.

– De viktigaste tjänsterna du får för medlemsavgiften i facket är det stöd som förtroendemannen och fackförbundets regionkontor ger dig på arbetsplatsen, samt att du får rättshjälp utan självrisk och kostnadstak, och att du får heltäckande rådgivning i anställningsfrågor av dem som grundligt kan kollektivavtalet för din bransch.

Dessutom har fackförbunden många andra medlemsförmåner som du kan läsa mer om på webbplatsen för det fackförbund som representerar arbetstagarna i din bransch.

Inom de flesta FFC-anslutna fackförbunden är medlemsavgiften en viss procent av lönen. Till exempel för dem som hör till både Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa är den sammanlagda medlemsavgiften 1,35 procent av lönen före skatt.

– Per månad blir det lika mycket som några kafébesök eller ölstop, men den trygghet du får som medlem är betydligt större än den summa du betalar, säger Jussi Kukkola.

Det är också skäl att komma ihåg du kan dra av medlemsavgiften i beskattningen, vilket gör att den nettosumma du verkligen betalar för ditt medlemskap är ännu lägre.

Jussi Kukkola betonar att du genom att höra till ett fackförbund ger ditt stöd åt löntagarsidan i kollektivavtalsförhandlingarna i din bransch. Dessutom bidrar du till att upprätthålla systemet med allmänt bindande kollektivavtal.

Om den fackliga organiseringsgraden sjunker finns det en risk att kollektivavtalen förlorar sin allmänt bindande verkan och då blir det lättare för arbetsgivarna att försämra anställningsvillkoren.

– Om du försäkrar ditt hem, din bil eller ditt husdjur – varför försäkrar du då inte dig själv i arbetslivet? Inte tar du ju heller en heltäckande bilförsäkring efter att du har krockat, säger Jussi Kukkola.