Förändringar på regionkontoren på grund av coronaviruset

Industrifacket erbjuder för tillfället inte personlig service på regionkontoren. Orsaken är att Industrifacket  gör allt för att hindra spriningen av coronaviruset.

Både regionkontoren och huvudkontoren i Helsingfors betjänar precis som vanligt per telefon och genom e-post. Kontaktuppgifterna hittar du här.