Industrifacket ställer in alla publikevenemang fram till slutet av april

Industrifacket har beslutat att inte anordna några sammankomster och publikevenemang fram till 30.4.

Beslutet gäller även för utbildningstillfällen vid förbundets utbildningsenhet Murikkainstitutet. Förbundets anställda gör heller inga arbetssresor utomlands.

Besluten är ett led i insatserna för att motarbeta spridningen av en koronavirusepidemi. Beslutet gjordes torsdagen 12 mars.