Information om Fpas dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om du för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att bli borta från ditt arbete, hållas isolerad eller hållas i karantän.

Man kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om man inte är arbetsoförmögen.

Om du är vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn har förordnats att stanna hemma på grund av en smittsam sjukdom och du därför inte kan gå till ditt arbete.

Läs mer på Fpas webbplat