Vem kan bli medlem i Industrifacket?

Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa erbjuder sina medlemmar stöd och skydd under arbetslivets olika skeden.

Då du går med i Industrifacket blir du samtidigt medlem i Industrins arbetslöshetskassa.

En person som fyllt 15 år och arbetar inom Industrifackets avtalsbranscher kan gå med i facket. Vår medlemstjänst har under den senaste tiden av förståliga skäl fått flera frågor om medlemskapet.

Här följer en kort sammanfattning:

DU KAN GENAST BLI MEDLEM:

  • Om din anställning är i kraft och du jobbar (inte ännu permitterad)
  • Om du har fått besked om permittering, men den har ännu inte inletts

DU KAN TYVÄRR INTE BLI MEDLEM:

  • Om du är heltidspermitterad
  • Om du är arbetslös
  • Om du är företagare

…MEN DU KAN OCKSÅ BLI MEDLEM:

  • Om du redan är permitterad men får betalningar som motsvarar lön av arbetsgivaren (t.ex semsterlön, ersättning för förkortad arbetstid eller pekkasdag, söckenhelgsersättning osv. I så fall kan du ensluta dig en dag du få lön för.
  • Om din permittering förverkligas i form av förkortad arbetsvecka eller förkortad arbetsdag.I så fall kan du ansluta dig en dag då du är i arbete.

Här kan du bli medlem i industrifacket.