I slutet av sommaren övergår regionkontoren till ett tidsbokningssystem

Den personliga medlemstjänsten för förbundets medlemmar på Industrifackets 11 regionkontor har under våren hållit tills vidare paus för att hejda coronaviruset från att spridas.

Regionkontoren öppnar begränsat sina dörrar för medlemstjänsterna igen från början av augusti. Medlemmars personliga rådgivning och skötsel av ärenden, som sker ansikte mot ansikte, genomförs från början av augusti med tidsbokning.

Genom att övergå till tidsbokningssystemet vill facket ännu skydda sin personal från coronavirussmitta. Med hjälp av tidsbokningssystemet kan man allt bättre minska på att många personer samtidigt sköter sina ärenden på regionkontoret.

– Med tidsbokningssystemet förbättrar vi också vår medlemstjänst. Tack vare systemet kan vi säkerställa att just de rätta experterna är på plats och ger medlemmarna rådgivning, berättar Merja Rinne, chef för regionverksamheten.

Vi förbereder oss också på att kontoren ska öppna med att skaffa lämplig skyddsutrustning till kontoren.

Boka tid per telefon eller e-post

Från och med augusti kan du boka en personlig besökstid åt dig själv per telefon eller e-post direkt av de regionala funktionärerna eller byråsekreteraren.

Rådgivning i utkomststödsärenden kommer inte för tillfället att ingå i tidsbokningssystemet. På grund av den ökade mängden ansökningar satsar personalen i Industrins arbetslöshetskassa på handläggning av ansökningar. På så sätt har personlig service i utkomststödsärenden begränsats utanför tidsbokningssystemet.

Arbetslösa kan fortfarande ta med de fortsatta ansökningarna om arbetslöshetsdagpenning till regionkontoret, men vi ber att ansökningarna lämnas i regionkontorets postlåda. Om du behöver rådgivning i utkomststödsärenden kan du direkt kontakta arbetslöshetskassans telefontjänst 020 690 455 (du kan granska öppettider här).

I alla andra frågor som berör medlemskap, fackavdelningens verksamhet eller exempelvis anställningsfrågor kan du från och med augusti boka tid till en regional funktionär. Regionkontorens kontaktuppgifter hittar du här.