Industrifacket samarbetar med Finlands volleybollförbund

Industrifacket och Volleybollförundet har inlett ett samarbete. Genom samarbetet vill Industrifacket göra sig känt framför allt i de lägre åldersklasserna, aktivera medlemmarna och gynna organiseringsarbetet.

Samarbetsavtalet gäller för två år och inleds i augusti. Industrifacket kommer att vara synligt i grenförbundets kommunikation. Tyngdpunkten ligger framför allt på pojkarnas landslagsverkasmheten för under 18-åringar.

Vi berättar mer om samarbetet i ett senare skede.