Industrifackets fullmäktige samlas i Vanda 20–21.8.

Industrifackets fullmäktige samlas Vanda under torsdagen och fredagen. Mötet är förbundets vårmöte som flyttades fram på grund av Covid19-pandemin.

Förbundet kommer att behandla verksamhetsberättelsen och räkenskaperna för året 2019, förbundets strategi samt de motioner som fackavdelningarna utarbetat. I samband med fullmäktigemötet samlas också fullmäktige för Industrins arbetslöshetskassa

37 fackavdelningar har lämnat in motioner

Sammanlagt 87 motioner från 37 fackavdelningar har kommit in. Majoriteten av dem, 40 stycken, berör organisationens verksamhet. 23 motioner berör teknologisektorn. Dessutom har fackavdelningarna lämnat in motioner som berör trävarusektorn, samhällspåverkan, ekonomi, utbildningsverksamheten och Murikkainstitutet, och förbundets administration, dataadministration  samt kommunikation.

Kolla Industrifackets webbsidor, Facebook och Twitter under fullmäktigemötet.