Industrifackets fullmäktige samlas i Vanda – ”Facket har deltagit i coronatalkot”

– Coronapandemin har på många sätt påverkat våra liv. Det handlar inte bara om risken att insjukna. Den globala pandemin har medfört även arbetslöshet och permitteringar och inskränkningar av människors grundläggande rättigheter och så vidare, konstaterade ordförande Riku Aalto i början av sitt anförande inför fullmäktigemötet i Vanda.

Enligt Aalto har Finland hittills både haft turen med sig, men också en förmåga att motarbeta den kris som pandemin förorsakat. Samtidigt oroade han sig för exportindustrins framtidsutsikter.

– Smittoläget har varit på en rimlig nivå och vi har tillsvidare klarat av de ekonomiska påfrestningar coronaviruset orsakat bättre än flera andra länder. Trots det är strukturen på vår exportsektor sådan att vi även i bästa fall kommer ännu lida länge av en virusorsakad ovisshet, sa Aalto.

– Mycket beror på hur situationen ser ut i länder som är väsentliga med tanke på vår export och hur de klarar av att vända skutan. Det kan ta en lång tid. Det viktigaste är naturligtvis är att man får smittläget under kontroll.

Aalto påminde också att facket tagit en aktiv roll i att sköta den akuta krisen. Han påpekade att det arbetsmarknadssystem som gång på gång kallas stelt och gammalmodig åter igen har visat vad det går för då man genast i början av krisen klarade av att avtala om tillfälliga åtgärder som ska hjälpa företagen över den värsta krisen och samtidigt förbättrar skyddet för dem som utsätts för uppsägningar och permitteringar.

För tidigt att förutspå ett slut

Inom Industrifackets avtalsbranscher finns det sådana som gynnats av pandemin, men betydligt fler förlorare. Aalto anser att det kan ta länge innan man kan göra någon slutlig bedömning. Det kan ta flera år.

Industrifacket har inte varit immunt för pandemins ekonomiska verkningar. Förbundet samarbetsförhandlade i våras och arbetsuppgifter omfördelades, samtidigt som permitteringar kunde undvikas. Aalto riktade sitt tack till både förbundets och arbetslöshetskassans personal för ett utmärkt arbete under pandemin.

– Dessutom har naturligtvis våra förtroendevalda på arbetsplatserna gjort ett ypperligt jobb under de här utmanande tiderna, tackade Aalto.

Stöd till fackavdelningarna

Coronan har tvingat Industrifacket att till exempel ställa in utbildningar och andra evenemang. Aalto tog fram ett förslag om att fackavdelningarna därför skulle utdelas en tilläggsåterbetalning av medlemsavgifterna. Det rör sig om en summa på totalt två miljoner euro.

– Jag tänker så, att eftersom vi i det här läget inte har försett medlemmar med kurser och medlemsevenemag så är det rimligt att förse avdelningarna med tilläggsresurser för lokal verksamhet, sade Aalto.

Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen påpekade i sitt tal att världen förändrats under en förhållandevis kort tid.

– I våras stannade samhället totalt och isolerade sig på grund av en global pandemi. Finland fick också lida av den, sa Lehtonen.

– Regeringen skred snabbt till åtgärder i början av krisen och de har infört åtgärder som lindrat epidemins verkningar. Arbetsmarknadsparterna har deltagit i det talkot, fortsatte han.

– I själva verket har det handlat om ett trepartssamarbete, så ryktena om dess död visades i åter igen vara för tidiga. Man skulle hoppas att det fanns en vilja till att ta till det verktyget även då man inte befinner sig mitt i en kris, sa Lehtonen.