Nu går det lättare att anmäla sig till Fart på verksamheten

Anmälning till Fart på verksamheten har förenklats. Man måste inte längre skicka in en anmälningsblankett i pappersformat, utan i fortsättningen räcker det med att avdelningens ordförande skickar deltagarnas namn och födelsedatum via e-post till adressen [email protected].

Dessutom ska man i meddelandet ange vilket evenemang man vill delta i. Dessutom är det viktigt att man anger fackavdelningens namn och nummer.

Dessutom ges en hel dos av aktuell information. Kursen ordnas tillsammans med fackavdelningar från Vasa-Mellersta Finlands region.

Fackavdelningen kan anmäla 2–5 styrelsemedlemmar. Anmälan sker via e-post till [email protected] senast 7.1. Anmälan skickas in av fackavdelningens ordförande. Ur anmälan bör framgå deltagarnas namn och födelsetid, kursens namn och datum samt fackavdelningens namn och nummer.

Får en ordinarie styrelsemedlem förhinder kan en av styrelsens ersättare kallas i hens ställe. Fackavdelningens ordförande ansvarar för att fackavdelningens representanter förbinder sig att delta.

Om det totala deltagarantalet överskrids väljer arrangörerna ut deltagarna.
Industrifacket betalar alla kostnader gällande deltagande och arrangemangen.

Välkommen!

Se datum för Fart på verksamheten