Världen förändras – Industrifacket försvarar medlemmarnas intressen

Industrifacket förhandlar och ingår kollektivavtalen för förbundets avtalsbranscher.

Arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin rf. beslut att i fortsättningen inte förhandla om kollektivavtal för den mekaniska skogsindustrins och bioindustrins del efter att nuvarande avtal löper ut ändrar inte på det. Industrifacket försvarar och kämpar för medlemmarnas intressen även i framtiden.

Industrifacket kommer att göra de utredningar som krävs och förbereda lösningsmodeller för hur avtalsverksamheten i fortsättningen ser ut inom den mekaniska skogsindustrin och bioindustrin. Avtalen i branscherna löper ut i slutet av år 2021 och i februari 2022. Det finns gott om tid för utredningsarbetet. Man kan ta det riktigt lugnt på arbetsplatserna runtom i landet.

På arbetsplatserna inom den mekaniska skogsindustrin och bioindustrin ska man inte göra avtal som ersätter de allmänbindande kollektivavtalen. Om arbetsgivaren föreslår dylika avtal, finns det skäl att meddela att det är Industrifacket som förhandlar om arbetsvillkoren. Förbundet erbjuder också stöd och hjälp i frågan.

I ljuset av Skogsindustrins beslut är det ytterst viktigt att man på arbetsplatserna pratar om det aktuella läget och vikten av facklig organisering. Arbetsgivaren har ofta som mål att öka sin egen makt att besluta om frågor och försämra arbetsvillkoren för arbetstagarna.

En höjd organiseringsgrad, det vill säga i praktiken flera nya medlemmar i facket och förtroendevalda på arbetsplatserna, är nu av yttersta vikt. Endast genom organisering och samarbete kan vi trygga arbetsvillkoren även i framtiden.

Om du inte är medlem i facket lönar det sig senast nu att gå med!

Om du redan är medlem i Industrifacket kan du hjälpa till med att rekrytera nya medlemmar och för att man på din arbetsplats väljer förtroendemän för din arbetsplats i förtroendemannavalet som går av stapeln i november och december!