Äldre får inte lämnas tomhänta

Industrifacket kräver att utkomsten för äldre arbetstagare som blir arbetslösa även i fortsättningen tas om hand på ett sådant sätt att ingen hamnar i en orimlig situation. De som har varit länge i arbetslivet måste tas om hand och får inte lämnas tomhänta.

– Vi utgår ifrån att man på arbetsplatserna gör allt för att arbetstagare ska ha bättre ork och må bättre i arbetet. Det gör arbetet mera lockande, förbättrar arbetsförmågan och förlänger yrkeslivet. Men när arbetet tar slut för äldre arbetstagare, måste dessa arbetstagare garanteras en tillräcklig utkomst, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Många anställda inom fackets olika branscher gör fortfarande mycket fysiskt tungt och slitsamt arbete. De har ofta helt enkelt inte möjlighet att klara sig i arbetslivet fram till sin normala pensionsålder. De lite äldre arbetstagarna är också ofta de som först får gå när företag omstrukturerar sin verksamhet.

– Det ligger i allas intresse om sysselsättningen bland äldre kan förbättras. Det här kräver säkert en viss attitydförändring också hos arbetsgivarna. Det krävs åtgärder både i de tidigare stadierna av arbetslivet och i slutet av karriären. Och när de lämnar arbetslivet måste alla ha möjlighet att upprätthålla en hedervärd och rimlig levnadsnivå, säger Aalto.

Vid sitt distansmöte på tisdagen diskuterade Industrifackets fullmäktige årsmötesfrågor, samt arbetsmarknadens aktuella situation. Vid mötet lyfte man starkt fram att praxis och festtalen i arbetsgivarnas krav på lokala avtal inte alltid sammanfaller.

I förbundets avtal finns det redan nu väldigt många möjligheter att komma överens om frågor lokalt. Men i offentligheten antyder man ofta att vår avtalskultur på något sätt är väldigt stel. Samtidigt lovordas det finska systemet av utländska aktörer, som till exempel en skogsmaskintillverkare som investerar i Mellersta Finland.

– Att ingå avtal kräver en balanserad förhandlingsposition. Man glömmer ofta att ett avtal medför ansvar och skyldigheter för båda parter. Men det torde vara det här som den ettriga näringslivsorganisationen i synnerhet vill dölja när den pratar strunt om lokala avtal, säger Turja Lehtonen, vice ordförande för Industrifacket.

Ytterligare information:

Riku Aalto, tfn 0400 711 072

Turja Lehtonen, tfn 0400 535 616