Lägre medlemsavgift år 2021

Industrifackets fullmäktige beslöt under sitt höstmöte 24.11 om medlemsavgiften för år 2021. Den totala summan består av 1,33 procent av lönen. Helheten består av fackets och arbetslöshetskassans medlemsavgifter.

Fackets andel ligger på en procent, av vilket 0,82 procent går till förbundet och 0,18 procent till fackavdelningen.

Medlemsavgiften i Industrins arbetslöshetskassa sjunker i jämförelse med 2020. Finansinspektionen har säkerställt att medlemsavgiften för nästa år ligger på 0,33 procent.

Helhetsavgiften för nästa år är alltså 1,33 procent, då den år 2020 har varit 1,35 procent. Medlemsavgiften betalas på basen av löneinkomst och annan jämförbar inkomst före skatt.

Fackavdelningarnas studerandemedlemmar är befriade från medlemsavgifter.

Egenanställda medlemmar, stödmedlemmar och studerande

Medlemsavgiften för egenställda yrkesutövare kommer att vara en procent tillade med arbetslöshetskassas medlemsavgift som kalkuleras på basis av minimilön enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Stödmedlemmarnas medlemsavgift för nästa år är en procent. Avgiften betalas ur de inkomster som förvärvats i arbete inom Industrifackets avtalsbranscher eller liknande inkomst.

Fackavdelningarnas studerandemedlemmar är befriade från att betala medlemsavgift.