Bekanta dig med Industrifackets studiehandbok 2021

Fackets studiehandbok 2021 finns nu online. Bekanta dig med handboken och anteckna intressanta kurser i din kalender.

Kursutbudet på svenska finns samlat i avsnitt 14 i studiehandboken. I handboken hittar du också bland annat anvisningar om hur du söker samt information om ekonomiskt stöd.

Handboken trycks senare och kommer att skickas till arbetarskyddsombud, samt till fackavdelningarnas ordförande, sekreterare, studiesekreterare och korrespondenter.

Vi se på kurs – lärande är närande!

Läs studiehandboken