Många svenskspråkiga fackliga kurser gratis via webben under våren – kolla kursutbudet och anmäl dig!

På grund av coronaviruset hålls en stor del av de svenskspråkiga fackliga kurserna via webben den här våren. Kurser hålls såväl för personer med förtroendeuppdrag på arbetsplatserna, som för vanliga medlemmar.

FFC:s tvärfackliga kurser, som brukar hållas i Österbotten och södra Finland i mars, ersätts i år av en serie kortare webbinarier eller webbkurser på vardagskvällar klockan 18–19.

Teman för föreläsningarna är bland annat coronavirusets inverkan på Finlands ekonomi, välmående i arbetet under krisen samt fackförbundens och arbetslöshetskassornas erfarenheter av krisen.

Webbinarierna är öppna för alla medlemmar inom de FFC-anslutna fackförbunden. Det är gratis att delta i webbinarierna.

Du hittar tidpunkterna och programmet här nedan, och via länkarna kan du anmäla dig till de olika webbkurserna.

Tvärfackliga webbkvällar

Tisdag 16.2 kl. 18–19.
Coronavirusets inverkan på Finlands ekonomi, EU:s återhämtningsfond.
Specialforskare Timo Eklund, Industrifacket.
Här kan du anmäla dig till del 1!

Onsdag 10.3 kl. 18–19.
Servicebranschens erfarenheter av pandemitiden
Ordförande Annika Rönni-Sällinen, Servicefacket PAM.
Här kan du anmäla dig till del 2!

Onsdag 24.3 kl. 18–19.
Välmående i arbetet under krisen
Företagshälsovårdare Gunilla Oljemark.
Här kan du anmäla dig till del 3!

Torsdag 1.4 kl. 18–19.
Hur har fackets arbetslöshetskassor klarat sig under krisen?
Expert Mia Pakalén, Industrins arbetslöshetskassa.
Här kan du anmäla dig till del 4!

Deltagarna ska anmäla om sitt deltagande senast dagen innan kursen.

Välkommen!