Fackavdelningarnas initiativ till kollektivavtalen senast 26 mars

Nu är det dags att påverka. Fackföreningarna kan lämna initiativ till kollektivavtalsförhandlingarna fram till fredagen den 26 mars. Du hittar blanketten för motioner inför till kollektivavtalsförhandlingarna både på finska och svenska här.

Motionerna kan lämnas in till facket antingen via e-post till adressen [email protected] eller per post

Industrifacket rf
Intressebevakning
PB 107
00531 Helsingfors

För fackavdelningarna erbjuds även nätutbildning för initiativ som hänför sig till kollektivavtalen

För fackavdelningarna erbjuds en nätutbildning vid namn Från tanke till initiativ – så här gör du ett initiativ till kollektivavtalsförhandlingarna (Ajatuksesta aloitteeksi – näin teet TES-aloitteen -verkkokoulutus). Facket stöder kurserna med 15 euro per deltagare.

Så här beställer du nätutbildningen

Bestäm tidpunkten för utbildningen och meddela dina önskemål om utbildningen till utbildningsenheten: [email protected] eller [email protected].

Utbildningsenheten skaffar en utbildare. Avdelningen kan börja marknadsföra utbildningen och ta emot förhandsanmälningar. I samband med anmälan samlas deltagarnas e-postadresser in.

När förhandsanmälan gått ut sänder utbildningsarrangören e-postadresserna för dem som anmält sig till funktionären som tillhandahåller utbildningen.

Utbildaren skickar en inbjudan till utbildningen via e-post till dem som anmält sig. Att ansluta sig till utbildningstillfället sker via länken i e-postinbjudan.