FFC:s styrelse: Också arbetstagarna behöver en handräckning av regeringen

FFC:s styrelse kräver att maximitiden med arbetslöshetsdagpenning tillfälligt ska förlängas med 100 dagar eftersom coronapandemin har lett till långvarig arbetslöshet.

Även om vaccineringarna har inletts, så verkar inte coronavirussituationen i Finland ge med sig inom en snar framtid. Det har uppskattats att återgången till det normala kommer att inledas tidigast under sommaren.

Det betyder att arbetslöshets- och permitteringssituationen i många branscher kommer att förbli svår ännu i många månader.

FFC:s styrelse är mycket bekymrad över situationen för de tusentals arbetstagare som har varit permitterade länge eller som helt har förlorat jobbet på grund av coronapandemin.

– Coronaviruset har gjort att många har förlorat sitt lönearbete. Om hela branschen är krisdrabbad på grund av coronaviruset, är sysselsättningsmöjligheterna sämre än normalt. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att folk klarar sig tills det igen finns fler arbetstillfällen, vädjar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta påpekar att det inte enbart är vaccineringen som avgör sysselsättningsläget inom FFC:s branscher. När samhället öppnas avspeglas det i de här branscherna med fördröjning.

Förväntningarna på sommaren är redan stora, men i många av FFC:s branscher uppnås normal efterfrågan först när folk vågar röra sig och träffa varandra som normalt.

– Arbetssituationen normaliseras inte på ett ögonblick. Bland våra medlemmar finns många människor som jobbar inom kultur- och evenemangsbranschen, och deras situation är ytterst svår. Också resebranschen samt hotell- och restaurangbranschen har lidit på grund av coronaviruset, och där har fler jobb gått förlorade under det senaste året än vad som har uppstått i stället.

Eloranta påpekar att det också handlar om jämlikhet. Under de senaste veckorna har Sanna Marins regering fattat beslut om att förlänga de coronarelaterade stödåtgärderna för såväl företag som företagare.

Regeringen planerar också att förlänga de tillfälliga förbättringarna av rörlighetsunderstödet och skyddsdelen inom utkomstskyddet för arbetslösa.

– En förlängning av arbetslöshetsdagpenningen med 100 dagar från det nuvarande skulle vara en handräckning som skulle bära de arbetslösa och permitterade till våren. Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas i högst 300 eller 400 dagar.

FFC föreslår också att möjligheterna för arbetslösa och permitterade att studera snabbt ska förbättras genom att utöka antalet studieplatser inom framför allt arbetskraftsutbildningen och genom att betala en förhöjning på 250 euro, i stället för de nuvarande förhöjningarna, för dem som deltar i utbildning.

Coronakrisen har också avsevärt försämrat de ungas ställning på arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet måste fästas vid sysselsättnings-, studie- och välfärdstjänsterna för unga.

– För att underlätta situationen föreslår FFC att man inleder ett försök för att förbättra dragningskraften hos läroavtalsutbildningen för unga, med hjälp av en utbildningsersättning som betalas till arbetsgivaren. För pilotprojektet inom läroavtalsutbildningen reserverades anslag i samband med budgetförhandlingarna hösten 2020, och de här anslagen kan tas i bruk utan dröjsmål.