Industrifacket lanserar Puurtaja-diplomet

Puurtaja-diplomet är ett uttryck för uppskattning för en lång karriär i förtroendeuppdrag. Fackavdelningens styrelse kan årligen föreslå en av sina medlemmar till att belönas med diplomet. Mottagaren av diplomet kan vara fackavdelningens ordförande, sekreterare eller kassör, en huvudförtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig som utan avbrott skött en eller flera av de ovannämnda uppgifterna i tio års tid och som fortfarande innehar denna uppgift.

Diplomet kan beviljas till en person som genom sitt arbete utvecklat fackavdelningens eller arbetsplatsens verksamhet och inspirerat nya medlemmar att komma med i verksamheten.

Diplomförslag kan göras 15.3–31.5.2021.

Läs mer