Svara på jämställdhetsenkäten senast 19.3

Industrifacket skickade på Kvinnodagen 8.3 ett frågeformulär per e-post till alla kvinnliga medlemmar i förbundet. Målet med enkäten är att utreda hur kvinnor i facket upplever jämställdheten på sina arbetsplatser.

Det tar bara några minuter att besvara frågorna i formuläret. Förbundet kommer att lotta ut tre presentkort på 100 euro till Kalevala Koru bland dem som svarat på enkäten.

Du kan besvara enkäten fram till den 19 mars.

Tack för alla svar!