Industrifackets fullmäktige sammanträder 21.6

Industrifackets fullmäktige sammanträder 21.6 på distans. Vid fullmäktigemötet beslutar fullmäktige om godkännande av fackets årsberättelse och bokslut för år 2020 samt om beviljande av ansvarsfrihet. Utöver det delges revisorernas utlåtande. Dessutom beslutar fullmäktige om en ändring av fackavdelningarnas modellstadgar, varefter mötet avbryts och återupptas som vanligt möte med närvaro 12–13.8.

På mötet som återupptas i augusti behandlas ärenden som rör fackets strategi, beslutas om medlemsbyten i sektordirektionerna, behandlas ärenden som fackavdelningarna lagt fram och beslutsförslag till dem. Dessutom behandlas Industrifackets mål inför följande kollektivavtalsförhandlingar.