Industrifackets stipendium delades ut till 55 studerande under vårens ansökningsomgång

Vårens ansökningsomgång för Industrifackets stipendium avslutades i slutet av april. Under ansökningsperioden på två månader kom det fler än 600 stipendieansökningar till Industrifacket.

Varje ansökning poängsattes och 55 stipendiemottagare valdes ut bland de sökande. I fördelningen av stipendier beaktas regionalitet och uppdelningen i sektorer, så att stipendier beviljas till ungdomar som studerar i olika branscher inom Industrifacket och i olika delar av Finland.

Se stipendiemottagarna här

Tack för ansökningarna och gratulationer till stipendiemottagarna!

Nästa ansökningsomgång sker hösten 2021 – följ med vad som händer på Industrifackets webbsida och sociala medier så får du höra om ansökningsomgången så snart det blir aktuellt. är relevant!