Höstens veckoslutskurser för alla medlemmar

Industrifacket ordnar avgiftsfria riksomfattande veckoslutskurser på sex verksamhetsområden. Kurserna är avsedda för alla medlemmar i Industrifacket som står till arbetsmarknadens förfogande. Nedan hittar du höstens utbildningar.

Välkommen på kurs – utbildning lönar sig!

Facket och jag

Medlemsrekrytering är fackavdelningens viktigaste uppgift och medlemmarna själva är de bästa medlemsrekryterarna. På kursen lär vi oss vilka fördelar medlemskapet ger och hur medlemskapet marknadsförs. Dessutom lär vi oss att göra vår egen verksamhet starkare och att inspirera nya aktörer att komma med i verksamheten. Vi bygger ett starkt förbund tillsammans!

13–14.11 Vasa–Mellersta Finland

Kursen ordnas på svenska.

 

Työelämän voimavarareppu

Vill du öka dina resurser i arbetslivets och fritidens korstryck? Hur klarar vi oss under pressen från alla förändringar? På kursen rör vi på oss, kopplar av och diskuterar kraftresurserna i arbetslivet.

11–12.9 Sydöstra Finland–Savolax-Karelen

11–12.9 Egentliga Finland–Satakunta

23–24.10 Tavastland–Birkaland

23–24.10 Uleåborg–Lappland

20–21.11 Helsingfors–Nyland

20–21.11 Vasa–Mellersta Finland

Kurserna ordnas på finska.

 

Minä ja liitto

Medlemsrekrytering är fackavdelningens viktigaste uppgift och medlemmarna själva är de bästa medlemsrekryterarna. På kursen lär vi oss vilka fördelar medlemskapet ger och hur medlemskapet marknadsförs. Dessutom lär vi oss att göra vår egen verksamhet starkare och att inspirera nya aktörer att komma med i verksamheten. Vi bygger ett starkt förbund tillsammans!

30–31.10 Helsingfors–Nyland

30–31.10 Uleåborg–Lappland

20–21.11 Egentliga Finland–Satakunta

20–21.11 Tavastland–Birkaland

27–28.11 Sydöstra Finland–Savolax-Karelen

27–28.11 Vasa–Mellersta Finland

Kurserna ordnas på finska.