Arbetarskyddsval 1.11–31.12.2021

Det är viktigt för arbetsplatsernas intressebevakning att man väljer arbetarskyddspersoner på arbetsplatsen. Arbetarskyddsval ordnas vartannat år i november–december.

Arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatserna grundas på lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadsorganisationer. Parter i samarbetet är arbetsgivaren och arbetstagarna. Målet är att främja interaktion mellan arbetsgivare och arbetstagare och att göra det möjligt för arbetstagarna att delta i och påverka frågor som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Arbetsplatser med minst tio arbetstagare ska utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare samt ett överenskommet antal arbetarskyddsombud.

En arbetarskyddskommission eller motsvarande samarbetsorgan måste inrättas på en arbetsplats som sysselsätter minst 20 personer.

Valen genomförs i november–december 2021 för åren 2022–2023, om inte annat överenskommits av motiverade skäl.

Du hittar valmaterialet här.

Du kan läsa mer om arbetarskyddsfullmäktiges roll här.