Höstens ansökningomgång för fackets stipendium började idag

Industrifacket stöder sina studerandemedlemmar med stipendier till ett värde på 500 euro. Chansen till att ansöka om stipendier ordnas två gånger i året. Höstens ansökning började idag den 1 oktober och pågår fram till 30.11.

Du som är studentmedlem i Industrifacket kan ansöka om ett stipendium för dig själv eller föreslå ett stipendium till exempel till en vän.

Ett stipendieförslag för en aktiv student kan också läggas fram av personalen på läroanstalter, Industrifackets förtroendevalda, fackavdelningar samt fackets personal.

Mer information och ansökan finns här