Industrifacket förnyar sin kontorsorganisation i början av nästa år

Industrifackets styrelse behandlade på sitt möte i fredags 24.9 förnyandet av Industrifackets kontorsorganisation. De mest centrala förändringarna som styrelsen fattade beslut om gäller avtals- och regionverksamheten.

Avtalsbranschernas sektorer omorganiseras så att den nuvarande specialbranschernas sektor avvecklas och avtalsbranscherna som hört under den placeras under teknologisektorn och kemisektorn. Trävarusektorn fortsätter sin verksamhet som förut.

Industrifacket har från och med början av nästa år sju regioncentrum på följande orter: Helsingfors, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vasa. Den nya regionorganisationen är landskapsbaserad, så de nuvarande verksamhetsområdena kommer delvis att förändras.

Industrifackets kontorsorganisation fr.o.m. 1.1.2022