Industrifackets styrelse: Förhandlingarna inom teknologiindustrin kan inledas

Industrifackets styrelse beslutade på torsdag (21.10) att inleda kollektivavtalsförhandlingar med Teknologiindustrins arbetsgivare r.f. Det ser ut som att också arbetsgivarsidan vill ha ett starkt allmänbindande avtal, samtidigt som tiden är knapp. Det är bara ungefär fem veckor kvar till avtalslöst läge, skriver ordförande Riku Aalto i sin blogg.

De villkor som industrifacket ställde för att inleda förhandlingar har nu uppfyllts. Industrifacket har fått uppgifter om de företag som har blivit medlemmar av arbetsgivarföreningen. Medlemsorganisationerna har tillräckligt bred representation för att säkerställa att arbetstagarna inom teknologiindustrin får ett starkt allmänbindande avtal.

Arbetsgivarna inom teknologisektorn har på bred front valt att förhandla om allmänbindande avtal i stället för företagsvisa avtal, och därför ser förändringarna på arbetsmarknaden ut att bli små.

Inte ett enda företag har bett om att få förhandla om ett företagsvist kollektivavtal. Det ser klart ut som att arbetsgivaren har en vilja att förhandla om ett avtal som gäller hela branschen. Om de kommande förhandlingarna leder till ett förhandlingsresultat, granskar Industrifacket ännu en gång hur täckande det är före det egentliga förhandlingsresultatet möjligen godkänns. Industrifacket inleder förhandlingarna med sikte på ett starkt allmänbindande avtal, och utgår från att läget inte förändras under förhandlingarna.

På finska kan du läsa ordförande Riku Aaltos färska blogg om Industrifackets beslut och om förhandlingsläget. Bloggen hittar du i Tekijä-tidningen via den här länken.

Mera information:

Riku Aalto, tfn. 0400 711 072