Förhandlingarna med Teknologiindustrins arbetsgivare rf har avbrutits – Arbetstagarna skyddas av efterverkan

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för teknologiindustrin har avbrutits. De kollektivavtal för teknologisektorn som Industrifacket förhandlat fram upphör i dag 30.11.2021.

Industrifackets styrelse har sammankallats till fredagen den 3 december för att bedöma det aktuella arbetsmarknadsläget. Inga nya förhandlingar har överenskommits med arbetsgivarsidan.

Även om det ännu inte har uppstått något nytt kollektivavtal, skyddas arbetstagarna av efterverkan. Detta innebär att villkoren i det avtal som upphör att gälla iakttas tills ett nytt avtal har trätt i kraft. Alla arbetsgivare vill dock inte erkänna detta.