Riku Aalto: Industrifacket vill säkerställa omfattande arbetsvillkor inom industrin i alla lägen

Industrifackets ordförande Riku Aalto tog under sitt tal vid pågående fullmäktigemöte ställning till arbetsmarknadsläget.

Aalto poängterade att fackets mål att säkerställa omfattande arbetsvillkor i alla lägen inte ändras eller störs av att de tidigare arbetsgivarorganisationerna Teknologiindustrin r.f. och Skogsindustrin r.f. fattade beslut om att hoppa av arbetsmarknadsverksamheten.

– Efter sitt beslut i våras pratade Teknologiindustrin r.f. högljutt om den stora förändringen som väntar på arbetsmarknaden i och med att företagsvisa avtal blir verklighet. På några månader är vi ändå tillbaka till ruta ett, då företagen själva valde allmänbindande avtal som utgångsläge på förhandlingarna.

Riku Aalto poängterar att den nya arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrins arbetsgivare r.f. har en så bred representation att den säkerställer ett starkt allmänbindande avtal inom teknologiindustrin om man senare når ett avtal.

Aalto kom också med en förhoppnings till arbetsgivarsidan om att man skulle slippa dylika manövrar i framtiden och koncentrerar sig på att sköta medlemmarnas ärenden på bästa sätt i stället för att mata osäkerheten på arbetsmarknaden.

En slutsats kan man ändå dra av det hela och den är att vårt arbetsmarknadssystem med dess nationella kollektivavtal är betydligt mer uppskattat bland företagen än dess rykte gör gällande. Det stöds också av den undersökning som Industrins löntagare publicerade förra veckan.

Förhandlingarna fortsätter på söndag

Riku Aalto poängterar ändå att det ännu är en bra bit kvar till avtal. Förhandlingarna inom alla avtalsbranscher är fortfarande på hälft och normalt skulle Industrifackets förhandlingar vara betydligt längre den här tiden på hösten. Fackets största avtalsbransch teknologiindustrin har bara några dagar kvar till avtalslöst läge.

– En stor orsak till att vi är i det här läget är att arbetsgivarsidan har velat gå till väga så här. Södra Kajens strukturella korståg kostade parterna flera månader av förhandlingstid. Att förhandlingarna inom Teknologisektorn drar ut förhindrar också nu andra branschers förhandlingar från att gå vidare.

För teknologiindustrins del fortsätter förhandlingarna på söndag. Då hoppas man också kunna avgöra om det är realistiskt att få till stånd ett förhandlingsresultat inom november månad. Om det inte är realistiskt, måste Industrifacket ta ställning till hurdana åtgärder man vidtar och när det är dags för dom.

Accepterar inte att villkoren förändras i ett avtalslöst läge

Riku Aalto tog också starkt ställning för arbetsvillkorens efterskydd, som arbetsgivarsidan har ifrågasatt. Han varnade för följderna om villkoren förändras i ett avtalslöst läge.

–  Jag säger det här rakt och jag hoppas att arbetsgivarsidan och företagen inom industrin hör mitt budskap. Vi accepterar inte ett läge där våra medlemmars arbetsvillkor försvagas i ett avtalslöst läge. Om sådant händer är Industrifacket redo att reagera med såväl juridiska som fackliga åtgärder för att skydda våra medlemmars arbetsvillkor.

Enligt Aalto har facket dessvärre redan fått information om företag som har meddelat sina anställda om att arbetsvillkoren förändras 1.12. Aalto säger att de företagen kommer att höra av Industrifacket.