Arbetarskyddsval ska anmälas till förbundet

I november–december hölls arbetarskyddsval i Industrifackets branscher. Valen ska anmälas till förbundet oavsett om nya personer valdes till arbetarskyddsuppgifterna eller om samma personer fortsätter.

Du kan anmäla valda arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige med denna blankett.

Skyddsombud kan anmälas med denna blankett.

Skicka den ifyllda blanketten per post till regionkontoret i ditt område. Du kan också skicka den över en krypterad e-postförbindelse till sekreteraren på ditt regionkontor. Anvisningar för att skicka krypterad e-post finns här.