Textilvårdsbranschens kollektivavtalslösning

Förhandlingarna i textilvårdsbranschen har lett till att ett nytt kollektivavtal står klart. Avtalsperioden är 1.2.2022–31.1.2024. Avtalsperiodens andra år är ett så kallat optionsår.

Förhandlingarna om en löneuppgörelse i branschen för 2023 inleds senare. Om parterna inte har nått en överenskommelse före 30.11.2022 kommer avtalet att löpa ut 31.1.2023, om inte parterna kommer överens om en annan lösning.

Läs mer om avtalslösning här.