Nytt kollektivavtal för ädelmetallbranschen

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för ädelmetallbranschen. Avtalsperioden är 23 februari 2022–29 februari 2024.

Det andra året är ett så kallat optionsår.

Det nya avtalet höjer lönerna med 2,0 procent år 2022. Den allmänna förhöjningen är 1,6 procent och företagsspecifika potten 0,4 procent.  Det förhandlas separat om löneförhöjningar år 2023. Nås inte en lösning senast 30 november 2022 löper avtalet ut 28 februari 2023 om det inte avtalas annat.

De branschanställda företräds av Industrifacket, arbetsgivarna åter av Kemiindustrin rf.