Delta i Industrifackets medlemspanel

Anmälan till Industrifackets femte medlemspanel (2022–2023) pågår för tillfället. Alla medlemmar som är i arbetslivet får under september per e-post en inbjudan genom vilken man kan anmäla sig till panelen.

Genom att delta i medlemspanelen kan du svara på olika enkäter. Genom svaren i enkäterna kartlägger vi medlemmarnas egna synpunkter och erfarenheter. Med hjälp av resultaten kan förbundet utveckla och förbättra sina tjänster och sin verksamhet.

I panelen 2021–2022 deltog över 2 500 frivilliga medlemmar i  Industrifacket. I den senaste panelen har enkäterna gällt bl.a. frågor som arbetskonflikter och förbundets medlemsrekryteringskampanj.

Medlemspanelen är avsedd för alla medlemmar som är i arbetslivet. Om din e-postadress har ändrats, uppdatera dina uppgifter i förbundets E-tjänst.

Industrifackets forskningsenhet ansvarar för genomförandet av medlemspanelen. En del av enkäterna genomförs i samarbete med Industrifackets forskningsprojekt som gäller arbete och arbetslivet. Språket för enkäten är finska.

Välkommen!