Från och med 30.11 kan motioner till förbundskongressen lämnas via e-tjänsten

Fackavdelningarnas motioner till förbundskongressen tas emot via förbundets nya e-tjänst på samma sätt som motioner till fullmäktige.

Tjänsten finns på asiointi.teollisuusliitto.fi.

Den andra fasen av lanseringen av E-tjänsten sker den 30 november och från och med då kan fackavdelningarna skicka motioner till förbundskongressen för behandling. Stadgeenliga namntecknare, dvs. fackavdelningens ordförande, vice ordförande eller sekreterare, kan sköta avdelningarnas motioner via e-tjänsten.

Önskemålet är att avdelningarnas motioner ska vara i linje med förbundets strategiarbete, vilka kommer att beaktas i det förslag till förbundets nya strategi som tas fram inför förbundskongressen 2023. Fackavdelningarna kan också lämna motioner till förbundskongressen om förbundets stadgar och fackavdelningens modellstadgar.

Fackavdelningarna kan lämna motioner till förbundskongressen fram till den 21 januari 2023.

Motioner till förbundskongressen – snabbanvisning

Mera information om motioner till förbundskongressen per epost [email protected] eller Minna Huhtinen, tel. 020 774 1007.