Den sista satsen av Industrifackets medlemskalendrar 2023 skickas ut vecka 5

Industrifackets medlemskalender för år 2023 har varit populärare än tidigare år.

De som beställde sin kalender i oktober-november eller har redan tidigare aktiverat sin beställning har redan fått sin nya kalender på posten.

Industrifacket strävar till att de medlemmar som beställt sin kalender i december 2022 ska få den på posten från och med vecka 5-6. I samband med det här levereras ockå försändelserna av extra kalendrar som förtroendemän beställt efter att beställningstiden löpt ut.