E-tjänsten för förtroendemän nere på grund av tekniska problem

E-tjänsten för förtroendemännen ligger nere på grund av ett tekniskt problem. Det går inte att logga in i tjänsten för tillfället. Vi åtgärdar problemet! Vi väntar oss att tjänsten ska fungera som normalt senast klockan 21.15. Vi infomermerar när problemet är åtgärdat.