Kongressvalets kandidatgalleri har öppnat

Kandidatgalleriet för Industrifackets kongressval har öppnat. Valet äger rum 10–31 mars. Du hittar kandidatgalleriet på Industrifackets webbsida.

Röstberättigade medlemmar kan rösta elektroniskt i valet 10.3.2023 klockan 9.00 – 31.3.2023 klockan 12.00. Man kommer åt att rösta genom Industrifackets websida.

Man kan även lägga sin röst per post. Poströstningen äger rum 10–31.3.2023. Returkuvertet med röstsedeln måste vara framme på den address som centralvalnämnden utsett senast 31.3.2023 klockan 12.00. Röster som kommit in efter det förkastas.

I kongressvalet väljer Industrifackets medlemmar kongressombuden till förbundskongressen i Tammerfors 22–24 maj 2023.