Meddela Industrifacket om att du kandiderar i riksdagsvalet

Industrifacket publicerar på sin webbplats kandidatuppgifterna för alla medlemmar i industrifacket som ställer upp som kandidater i riksdagsvalet och som har meddelat sina uppgifter.

Du kan meddela dina uppgifter från och med den 3 mars. Vänligen ange alla uppgifter som frågas på en gång. Facket kollar medlemskapet för dem som meddelat sina kandidatuppgifter.

Målet är att offentliggöra kandidatuppgifterna nästa arbetsdag efter det att uppgifterna har lämnats in.

I meddelandeblanketten frågas följande uppgifter:

Medlemsuppgifter

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Medlemsnummer eller födelsedatum
 • E-post
 • Telefonnummer

Kandidatuppgifter

 • Valkrets
 • Parti eller grupp (om du är en obunden kandidat, vänligen ange även det)
 • Kandidatnummer
 • Webbplatsadress
 • Facebooksida eller -profil
 • Twitterkonto
 • Instagramkonto

Du kan anmäla om kandidatur här

Industrifacket stöder medlemmar som kandiderar i riksdagsvalet

Medlemmar i Industrifackets fackavdelningar kan ansöka om ett stöd på 300 euro om de ställer upp riksdagsvalet.

Förbundets valbidrag kan sökas genom en fritt formulerad ansökan. Understödet betalas ut endast till stödföreningens konto.

Utgifter som ger rätt till valunderstöd är kostnader för kampanjmaterial som tryckarbeten, reklam, pennor, kaffetillställningar osv. Alkohol räknas inte som en giltig utgift.

I ansökan måste följande uppgifter komma fram:

 • Kandidatens namn
 • Födelsedatum
 • Valkrets och hemkommun
 • Parti
 • Möjliga förtroendeuppdrag i förbundet
 • Namn på stödföreningen samt kontonummer för föreningen

Ansökan ska skannas och skickas in till [email protected] eller per post Industrifacket rf PB 107, 00531 Helsingfors.