Industrifacket söker Finlands bästa TES-arbetsplats

Tävlingen för Finlands bästa TES-arbetsplats startade i november igen. I tävlingen söker vi en sådan arbetsplats i någon av Industrifackets branscher, där saker och ting är riktigt bra ur både arbetstagarens och arbetsgivarens synvinkel. Tävlingen fortsätter till utgången av januari 2024. Förkortningen TES kommer finskans työehtosopimus det vill säga kollektivavtal.

Vinnaren 2021 var Fiskars Finland Oy Ab:s verksamhetsställe i Billnäs och 2022 gick vinsten till Ahlstrom Tampere Oy.

Varför är det värt att delta?

För var och en av oss har det betydelse vilken typ av arbetsplats vi jobbar på och vad andra tänker om den. Arbetsplatserna konkurrerar också ständigt om bra arbetstagare, och den bild som arbetsplatsen får i offentligheten är en av de viktigaste faktorerna i detta sammanhang. Det är inte heller någon liten sak för arbetsgivarna att deras anställda vill lyfta fram hur fin deras arbetsplats är

Kriterier som används för att välja vinnaren:

  • Personen som anmäler är medlem i en fackavdelning inom Industrifacket
  • Arbetsplatsen följer Industrifackets kollektivavtal till punkt och pricka eller rentav överträffar det lokalt
  • Samarbetet med arbetsgivaren är alltid okomplicerat
  • Arbetsplatsen och det egna teamet har en fantastisk anda
  • I förändringssituationer går arbetsgivaren alltid igenom frågorna med framförhållning med de förtroendevalda
  • Förtroendemannen erkänns som företrädare för alla anställda och hens ställning är säkrad
  • Personalen har valt en stark facklig organisation på arbetsplatsen
  • Fackavdelningen har en stark roll i arbetsplatsens verksamhet
  • Arbetsgivaren och arbetstagarna förstår fördelarna med gemensamma spelregler ur båda parters synvinkel
  • I valet av vinnaren tillämpas en helhetsbedömning

Ytterligare information och anmälningar: suntessi.fi

Delta i tävlingen med ditt team!