Övertidsförbudet fortsätter – utvidgas till teknisk service och underhåll

Förhandlingarna som inleddes i augusti har inte framskridit till ett avtal. Kollektivavtalet löpte ut 31.10.

Arbetsgivaren har under förhandlingarna hållit hårt fast vid att förlängningen av den årliga arbetstiden med 24 timmar som kom till i samband med konkurrenskraftsavtalet (kiky) fortsätter. Arbetsgivarna har inte avstått från sina krav på försämringar av arbetstagarnas ställning, rättigheter och arbetsvillkor. Beskrivande för arbetsgivarnas attityd är att de inte kommit till förhandlingarna med ett enda förbättringsinitiativ  gällande arbetsvillkoren.

Förbundet hade inget annat alternativ än att sätta fart på förhandlingarna genom konfliktåtgärder – det här för att försvara medlemmarnas ställning och rättigheter.

Industrifacket har beslutat att förlänga övertidsförbudet som utfärdades för tidsperioden 4.11-15.11 för teknologiindustrin, plåt- och industriisoleringsbranschen, malmgruvorna samt försvarsministeriets arbetsplatser. Inom de här branscherna fortsätter övertidsförbudet utan avbrott fram till 24.11.

Dessutom utvidgas övertidsförbudet till att gälla även för teknisk service och tekniskt underhåll 16.–24.11.2019.

Övertidsförbudet gäller samtliga arbetsplatser inom de fem avtalsbranscherna. Undantagslov för att utföra ges ej.

Övertidsförbudet gäller inte för nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att skydda liv och hälsa.

Du får information om övertidsförbudet av din förtroendeman, förbundets webbsidor och Industrifackets telefonjour. På fackets webbsida hittar finns en Frågor och svar-sida där de vanligaste frågorna om övertidsförbudet besvaras. Information om övertidsförbudet får de genom Industrifackets webbsidor och telefonjouren.

Telefonnumret till jouren är 020 690 447. Där svarar man på frågor må-fre klockan 8.30–15. Frågor kan även skickas in per e-post till [email protected]

Följ med läget på Industrifackets facebook-sida, Industrifackets webbsidor och tidningen Tekijä.

Arbetsplatsmeddelanden

På svenska

På finska

På engelska

På polska

På ryska

På estniska