5 goda skäl att ansluta sig till facket

Medlemskap lönar sig varje dag

Tillsammans kan vi åstadkomma saker som ingen kan klara ensam. Medlemsavgiften är en investering i att vi har styrkan att göra skillnad. Därför lönar sig medlemskap varje dag!

1. Du får bättre anställningsvillkor

Kollektivavtal fastställer mycket bättre villkor för mig än vad lagen föreskriver. Det handlar bland annat om en årsinkomst som är upp till tusentals euro bättre, kortare arbetstid, lön för sjuktid samt lön under familjeledighet.

2. Du är tryggare i arbetslivet

Jag får stöd av förtroendevalda på min arbetsplats samt rådgivningstjänster och rättshjälp vid problem. Jag får inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa genom arbetslöshetskassan.

3. Du blir medlem i ett starkt team

Jag är en del av något större där aktiva medlemmar tillsammans sörjer för alla arbetstagares intressen. Facket ger också en röst åt de tysta på arbetsplatsen.

4. Du kan påverka arbetslivet

Mitt arbete är värdefullt. Genom facket kan jag göra arbetslivet ännu rättvisare. Dessutom bedriver fackets sakkunniga experter ett kontinuerligt påverkansarbete för att förbättra arbetslivet.

5. Du får förmåner med penningvärde

Genom facket får jag många förmåner med penningvärde, såsom högklassiga utbildningar, karriärtjänster, förmånliga rese- och olycksfallsförsäkringar, semesterorter till rimligt pris och bränslerabatter.