GörDittLivsKontrakt

Industrifacket avtalar när du gör ditt livs kontrakt

Industrifacket kommer också i fortsättningen att förhandla fram kollektivavtal för sina medlemmars bästa inom alla avtalsbranscher. På detta sätt tryggar vi rättvisa spelregler för alla. Du gör ditt livs kontrakt när vi avtalar om det. Läs mer på dessa sidor varför du som medlem i Industrifacket kommer att vara trygg också i framtiden.

Kollektivavtalet har stor betydelse för allas liv. Kollektivavtalen garanterar arbetstagarna bättre anställningsvillkor, bättre utkomst och trygghet jämfört med om det inte fanns några avtal. Att förlora kollektivavtalet har därför inte bara en direkt inverkan på utkomsten och arbetsförhållandena, utan också på allas vardag utanför arbetet.

När du blir medlem vinner alla

Industrifacket är lika med sina medlemmar. Genom våra medlemmar påverkar vi på arbetsplatserna, i branscherna och i hela samhället. Vi löser saker genom att göra och agera tillsammans.

Bli medlem redan idag på denna länk!

Du hittar alla våra kontaktuppgifter här.

Genom att bli medlem blir du samtidigt en del av en stor helhet, och vi alla har makt att påverka för att få ett bättre arbetsliv.

Mot framtiden med gemensamma överenskommelser

Finländarna har en lång historia av överenskommelser. Den är så lång att till och med saker som minimilön, lön under tillfällig vårdledighet, semesterpremier eller till exempel kostnadsersättningar för researbete och dagtraktamenten har kunnat avtalas vid samma bord – de är inte inskrivna i lagen.

Kollektivavtalssystemet har alltså inte förpassats till historien, utan är aktuellt och gäller i allra högsta grad också vår allas framtid. Systemet är verkligen värt att försvara, av oss alla – även arbetsgivarna.

Bara vid samma bord kan vi skapa vi en morgondag som passar oss alla.

Kollektivavtalen skapar välfärd för alla

Arbetslivet utvecklas av dem som känner till det bäst, dvs. representanter för företag och arbetstagare. Genom gemensamma överenskommelser kan vi utveckla ett allt bättre arbetsliv.

Kollektivavtalssystemet skapar förutsägbarhet och stabilitet i samhället och därigenom också välfärd för alla. Industrifacket förhandlar om medlemmarnas kollektivavtal, och ju fler medlemmar facket har, desto starkare är vårt fack vid förhandlingarna.

Kollektivavtalet är en bra grund för fortsatta förhandlingar även i framtiden. Gör alltså ditt livs kontrakt och bli medlem i Industrifacket. På så sätt kan du försvara dina anställningsvillkor tillsammans med de andra medlemmarna.

Kollektivavtal kan öka årslönen med tusentals euro

Kollektivavtal betyder reda pengar. Kollektivavtalen garanterar nämligen än bättre utkomst för arbetstagarna än om det inte fanns några avtal. Beroende på livssituationerna kan skillnaden vara tusentals euro per år.

Arbetstagarna kan ha en missuppfattning om att många grundläggande saker som gäller arbetslivet bestäms genom lag. Detta är dock inte fallet, utan i stället spikar man i kollektivavtalen fast många sådana rättigheter och förmåner för arbetstagarna som saknas i lagstiftningen.

Nedan finns några exempel på saker som avtalas i kollektivavtalet:

 1. Minimilöner.
 2. Lönebestämmelser som tryggar en utkomst som motsvarar yrkeskunskap och utbildning.
 3. Semesterpremier.
 4. Bättre regler än i lagen för att beräkna semesterlön.
 5. En betydligt bättre lön för sjuktid än i lagen.
 6. Lön under moderskaps-och faderskapsledighet.
 7. Lön under tiden för vård av ett sjukt barn.
 8. Lön under förlängd sjukledighet.
 9. Ersättningar för söckenhelger och förkortning av arbetstiden.
 10. Skiftarbetstillägg, miljötillägg, beredskaps-, jour- och andra ersättningar.
 11. Tjänsteårstillägg.
 12. Kostnadsersättningar och dagtraktamente vid researbete.
 13. Möjligheter till flexibel arbetstid.
 14. Förtroendemannasystem som tryggar förtroendemannens
  a) verksamhetsförutsättningar,
  b) anställningsförhållande,
  c) rätt att få information,
  d) rätt till förtroendemannautbildning och
  e) ersättning för skötsel av uppdraget.
 15. Kollektivavtalets förhandlingsordning.
 16. Omfattande möjligheter till lokala avtal.
 17. Avtal om debitering av medlemsavgifter.

Finlands bästa TES-jobb är Fiskars Finland Oy Ab:s Billnäs verksamhetsställe

Tävlingen om Finlands bästa TES-jobb (TES = kollektivavtal på finska) ordnades 25.8-30.9.2021.

Vi letade efter en arbetsplats inom Industrifackets branscher där förhållandena är verkligt bra, både ur arbetstagar- och arbetsgivarsynpunkt.

19 deltagare från olika branscher på olika håll i Finland anmälde sig till tävlingen. Nivån på tävlingen var hög och vinnare blev Fiskars Finland Oy Ab:s Billnäs verksamhetsställe.

Det var Reija Mettovaara som anmälde företaget till tävlingen och hon ser många orsaker till varför hennes arbetsplats är Finlands bästa TES-jobb. Läs mer (på finska).

Peris frågar vardagshjältar om arbete

Vem är du och var kommer du ifrån? Vad gör dig till en vardagshjälte? Mediepersonligheten Juha ”Peris” Perälä söker svar på dessa och många andra frågor (på finska). Våra medlemmar och andra intressanta gäster belyser sina liv och sitt arbete. Du hittar alla avsnitt här och på Spotify!