Vad är kollektivavtal?

KA = kollektivavtal = Gör Ditt Livs Kontrakt

Ett kollektivavtal garanterar dig bättre arbetsvillkor, bättre utkomst och trygghet som du inte skulle ha utan avtal. Vi avtalar kollektivavtalen för våra medlemmars bästa inom alla våra avtalsområden.

På detta sätt tryggar vi rättvisa spelregler för oss alla. Det är därför du som medlem i Industrifacket också är skyddad i framtiden. Bara vid samma bord kan vi skapa vi en morgondag som passar oss alla.