Finlands bästa TES-arbetsplats

Har du Finlands bästa TES-arbetsplats 2022?

Härmed förklarar vi tävlingen om Finlands bästa TES-arbetsplats öppnad! I tävlingen söker vi en sådan arbetsplats i någon av Industrifackets branscher, där saker och ting är riktigt bra ur både arbetstagarens och arbetsgivarens synvinkel! Förkortningen TES kommer finskans työehtosopimus det vill säga kollektivavtal.

Läs nedan om de kriterier som används för att välja vinnaren och delta med ditt team! Förutom påverkningsmöjligheter och ett välförtjänt rykte utlovas inspirerande priser!

Agera snabbt!

Registrering har upphörd.

. Vinnaren meddelas personligen.

Vad gör en bra TES-arbetsplats?

Kriterier som används för att välja vinnaren:

  • Anmälaren är medlem i en fackavdelning inom Industrifacket
  • Arbetsplatsen följer Industrifackets kollektivavtal till punkt och pricka eller rentav överträffar det lokalt
  • Samarbetet med arbetsgivaren är alltid okomplicerat
  • Arbetsplatsen och det egna teamet har en fantastisk anda
  • I förändringssituationer går arbetsgivaren alltid igenom frågorna med framförhållning med de förtroendevalda
  • Förtroendemannen erkänns som företrädare för alla anställda och hens ställning är säkrad
  • Personalen har valt en stark facklig organisation på arbetsplatsen
  • Fackavdelningen har en stark roll i arbetsplatsens verksamhet
  • Arbetsgivaren och arbetstagarna förstår fördelarna med gemensamma spelregler ur båda parters synvinkel
  • I valet av vinnaren tillämpas en helhetsbedömning

Vinnaren kan se fram emot upplevelser och möjligheter att få påverka

Bland alla deltagare utlottas 3 högklassiga Kajo Bright-ryggsäckar. Vinnaren och det team som hen valt kan se fram emot ett motionsevenemang mitt i naturen samt bastu och middag! Dessutom kommer det vinnande teamet också att intervjuas för Industrifackets egen medlemstidning Tekijä.

För mer information, vänligen kontakta [email protected].