Teollisuusliitto jätti uudet lakkovaroitukset Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle sekä Kemianteollisuus ry:lle – Ylityökieltojen voimassaoloaikaa pidennetään

Teollisuusliitto on tänään 24.1.2023 jättänyt uudet lakkovaroitukset Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle sekä Kemianteollisuus ry:lle. Osapuolten väliset erimielisyydet liittyvät tulevaan palkkaratkaisuun. Työnantajapuoli ei suostu huomioimaan hintojen nousua palkkaratkaisun mitoittamisessa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto korostaa liiton vaatimusten olevan kohtuullisia.

– Yritämme pysäyttää työntekijöiden köyhtymisen. Sen ei tavoitteena pitäisi olla kenellekään kohtuuton, vaan pikemminkin päinvastoin. Valitettavasti työnantajapuoli ei näe asiaa näin, joten joudumme laajentamaan työtaistelutoimia, Aalto sanoo.

Teollisuusliitto arvioi hintojen nousun aiheuttaman ostovoiman heikentymisen uhkaavan kotimaista kysyntää sekä myönteistä työllisyyskehitystä tavalla, joka voi pitkittää mahdollista taantumaa. Aallon mukaan kotitalouksien luottamus ja ostovoiman vahvistaminen edellyttävät palkkojen korottamista.

– Suomen talous on kasvanut, mutta inflaation myötä palkansaajat eivät ole saaneet osuuttaan talouskasvusta. Tämän pyrimme nyt korjaamaan, Aalto päättää.

Työtaistelutoimien laajuus, kesto sekä lakkorajat

Teollisuusliiton uudet lakkovaroitukset koskevat 122 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. Lakkovaroituksen kohteena olevissa toimipaikoissa työskentelee noin 11 400 työntekijää. Toimipaikkakohtaiset työnseisaukset ovat voimassa 8.2.–10.2.2023 välisellä ajalla.

Lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto pidentää teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sopimusalojen ylityökieltojen voimassaoloa 10.2.2023 asti. Samalla ensi yöstä alkaen ylityökielto laajenee uutena sopimusalana koskemaan myös öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuutta.

Ylityökiellot ja toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Teknologiateollisuuden sopimusalat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan joulukuun 2022 alusta. Kemianteollisuudessa sopimukseton tila alkoi vuoden 2023 alusta. Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n sekä Teollisuusliiton ja Kemianteollisuus ry:n välillä kariutuivat tuloksettomina maanantaina 16.1.2023.

Tarkemmat tiedot työtaistelutoimista sekä lakon piirissä olevista toimipaikoista ja yrityksistä löytyvät Teollisuusliiton verkkosivuilta tästä linkistä.

Lisätietoja:

Riku Aalto
Puheenjohtaja
Teollisuusliitto
0400 711 072

Timo Nevaranta
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Teollisuusliitto
050 574 1430