Industrifacket varslade om nya strejker i teknologi- och kemiindustrin – övertidsförbudet förlängt

Industrifacket har idag 24.1.2023 utfärdat nya strejkvarsel till Teknologiindustrins arbetsgivare rf. och Kemiindustrin rf. Meningsskiljaktigheterna mellan parterna gäller löneuppgörelsen. Arbetsgivaren vägrar beakta de kraftigt ökande konsumentpriserna i löneuppgörelsen. Industrifackets ordförande Riku Aalto intygar att Industrifackets krav är rimliga.

– Vi försöker se till att arbetstagare inte ska bli fattigare. Det borde inte som mål betraktas vara något orimligt, snarare tvärtom. Tyvärr ser inte arbetsgivaren saken på samma sätt och således är vi tvungna att utöka stridsåtgärderna, säger Aalto.

Industrifacket uppskattar att finländarnas försämrade köpkraft hotar den inhemska efterfrågan och den positiva sysselsättningstrenden på ett sätt som kan bidra till att göra en möjlig recession mer långvarig. Enligt Aalto krävs nu löneförhöjningar för att trygga köpkraften och därmed hushållens tillit till framtiden.

– Den finska ekonomin har vuxit men samtidigt har inte löntagarna på grund av inflationen fått sin del av kakan. Det här vill vi n åtgärda, säger Aalto avslutningsvis.

Industrifackets stridsåtgärder

Industrifackets nya omgång av strejkvarsel gäller 122 arbetsplatser och driftställen inom teknologiindustrin och kemiindustrin. Runt 11 400 anställda arbetar på arbetsplatserna där förbundet utfärdat strejkvarsel. Arbetet läggs ner under tidsperioden 8–10.2.2023.

Industrifacket förlänger övertidsförbudet i teknologiindustrin, kemisk basindustri, samt plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin fram till 10.2.2023. Samtidigt införs övertidsförbud också i olje-, naturgas och petrokemiska industrin.

Övertidsförbud och arbetsnedläggelse gäller inte för arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.

Avtalsbranscherna inom teknologiindustrin gick över i ett avtalslöst tillstånd från början av december 2022. För kemiindustrins del löpte avtalen ut vid årsskiftet 2023. Förhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf och Industrifacket och Kemiindustrin rf avslutades utan att parterna nått ett reultat den 16 januari 2023.

Mer information om stridsåtgärderna hittar du på Industrifackets webbsidor.