Industrifacket utlyser stridsåtgärder i protest mot försämringarna av arbetslivet – övertidsförbud i flera industribranscher

Industrifacket har idag 9.1.2024 utlyst övertidsförbud i flera branscher inom industrin. Det rör sig om politiska stridsåtgärder i syfte att försvara arbetstagarna mot regeringens planer på att gå åt arbetstagarnas utkomst, rättigheter och arbetsvillkor.

Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen vill påminna allmänheten om att det är landets regering som kan lösa knuten på arbetsmarknaden.

– Det är bara regeringen som kan lösa den kris som den själv skapat. Jag hoppas att det nya året 2024 hämtar med sig visdom till regeringen – något den inte hade 2023. Att ensidigt gå åt och försämra arbetslivet för arbetstagarna hör inte till den nordiska modellen.

Industrifacket har upprepade gånger talat för äkta trepartssamtal där också arbetstagarnas synpunkter tas på allvar.

– Industrifacket kommer fortsättningsvis att dra åt skruven genom stridsåtgärder. Vi kan inte godkänna de här ensidiga försämringarna och nedskärningarna som drabbar arbetstagarna, säger Lehtonen.

Övertidsförbudet inom Industrifackets avtalsbranscher börjar 10.1.2024 kl. 00.00 och avslutas 4.2.2024 kl. 23.59. Övertidsförbudet gäller följande branscher:

Teknologiindustrin, mekanisk skogsindustri, kemisk basindustri, plastproduktsindustri och kemisk produktindustri, bil- och maskinbranscher, bildäcksbranschen, borst- och penselbranscherna, båtbyggnadsindustrin, glaskeramisk industri, glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen, gruvbranschen, grön- och miljöbyggnadsbranschen, gummiindustri, landsbygdsnäringar, plåt- och industriisoleringsbranschen, pälsproduktionsbranschen, sko- och läderindustrin, snickeriindustrin, teknisk service och tekniskt underhåll, textil- och modebranschen, textilvårdsbranschen, torvproduktionsbranschen, trädgårdsbranschen, ädelmetallbranschen och Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare.

Övertidsförbudet gäller inte för nödarbete och arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.