Industrifacket utlyser en omfattande politisk strejk till början av februari – ”Vi uppmuntrar alla arbetstagare att delta i stordemonstationen i Helsingfors”

Industrifacket har i dag 18.1 anmält att förbundet inleder omfattande politiska strejker i flera industribranscher. Strejkerna utgör en del av fackcentralen FFC:s gemensamma kampanj Vägande skäl. Avsikten är att försvara arbetstagarna från de angrepp på arbetstagarnas rättigheter och nedskärningar i den sociala tryggheten som regeringen Orpo vill köra igenom. Industrifackets ordförande Riku Aalto hävdar att strejkerna kommer att stanna upp en ansenlig del av den finländska industrin.

– Tuffa åtgärder blir nödvändiga då regeringen inte lyssnar på övervägda ord. Förhoppningsvis leder strejkerna till att regeringen tar sitt förnuft till fånga. Det är helt enkelt fel att skära arbetarnas utkomst och försvåra deras vardag på det här sättet.

– Regeringens försämringar av det finländska arbetslivet är inte ”business as usual”. Bara skrivelserna om lokala avtal innebär att man skapar två separata arbetsmarknader, en för utlänningar och en för finländare. Är det verkligen så vi vill ha det, frågar sig Aalto.

Regeringen har berättat om planer på ytterligare sparprogram som inte finns inskrivna i regeringsprogrammet. Besluten om möjliga nedskärningar ska tas i samband med regeringens budgetförhandlingar i vår. Industrifackets ordförande Aalto kräver att statsminister Petteri Orpo (saml) och finansminister Riikka Purra (sannf) berättar på förhand om nedskärningarna åter igen kommer att gå ut över arbetstagarna.

– Regeringen kan inte gå fram med släkta lyktor när den förbereder nedskärningar i miljardklassen. Arbetstagarna har rätt att få veta om regeringen tänker gräva ännu djupare i arbetstagarnas fickor.

– Finansminister Purra påstod att arbetsveckan är kort i Finland i jämförelse med andra länder. På arbetstagarsidan tolkas utlåtandet så att regeringen överväger att gå in för att förlänga arbetstiden genom lagstiftning, säger Aalto.

Finlands fackförbunds centralorganisation FFC och tjänstemannacentralorganisationen STTK kallar alla till en gemensam stordemonstration i Helsingfors 1.2.2024 i protest mot regeringens arbetsmarknadspolitik och nedskärningar i den sociala tryggheten.

– Vi uppmanar alla arbetare att delta i stordemonstrationen. Ju fler vi är på plats, desto starkare blir budskapet vi skickar till regeringen som vill gå åt arbetstagarnas rättigheter och utkomst, säger Aalto avslutningsvis.

Industrifackets strejker pågår i två dygn 1–2.2.2024. Strejken omfattar runt 60 000 anställda inom industrin. Strejken gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.

Information om vilka arbetsplatser som omfattas av strejken finns här.