Aalto ordförande – Lehtonen, Puura och Nilosaari vice

Industrifackets extraordinarie kongress har valt Riku Aalto som ordförande för åren 2018-2023. Första vice ordförande blir Turja Lehtonen, andra vice ordförande blir Heli Puura och till tredje vice ordförande valdes Jari Nilosaari.

Riku Aalto, 52, har varit Industrifackets ordförande sedan våren 2017 och innan det ledde han Metallförbundet sedan 2008. Innan det har Aalto bland annat varit ekonomichef på Metall. Riku Aalto har också arbetserfarenhet från bland annat bilfabriken i Nystad. Kongressen som samlades i Tammerfors utsåg Aalto enhälligt till ordförande för Industrifacket. Det var förbundets socialdemokratiska grupp som hade föreslagit Aalto för ordförandeposten.

Aalto har en magisterexamen i förvaltningsvetenskap och är också utbildad elektronikmontör. Han har otaliga förtroende- och styrelseuppdrag i såväl inhemska som utländska samfund.

Turja Lehtonen, 46, som valdes till Industrifackets första vice ordförande har tidigare fungerat som  Industrifackets vice ordförande, Metalls förbundssekreterare  och organisationssekreterare. Lehtonen var Industrifackets vänstergrupps kandidat för posten som första vice ordförande.

Turja Lehtonen är till utbildningen ventilationsmontör och innan han började jobba på Metallförbundet jobbade han på Valmets fabrik i Pansio. Han har också varit ordförande för Vänsterunga.

Till posten som förbundets andra vice ordförande utsågs Heli Puura, 52. Hon har varit industrifacket TEAM:s ordförande sedan 2015. Tidigare har hon bland annat varit chef för sociala frågor på tjänstemannafacket STTK och riksdagssekreterare. Till utbildningen är Puura jurist.

Tredje vice ordförande blir Jari Nilosaari, 57. Han har varit Träfackets ordförande sedan 2014. Nilosaari har också jobbat som bland annat regionombudsman och innan han började på Träfacket var han huvudförtroendeman på fanerfabriken i Villmanstrand.