Följ med rapporteringen från kongressen på Tekijäs webbplats

Mera nyheter från kongressen hittar du på medlemstidningen Tekijäs webbplats på adressen tekijalehti.fi .

Kom också ihåg att följa Industrifacket på Facebook.